Headerbild

Tävlingsorganisation Vintercupen 2020-01-04

Vintercup Östra Skaraborg delt. 2 FMCK Skövde 2020-01-04
Nedan följer en preliminär sammanställning över funktionärer till vår deltävling i 2020 års Vintercup Östra Skaraborg. Kontakta tävlingsledaren om du vill hjälpa till och inte finns med i listan nedan. Beträffande personal till banan så administreras detta av Jesper Eriksson. Tag kontakt med honom om du är intresserad av att hjälpa till där. För information kring vad som gäller för respektive grupp när det gäller ev. bemanningsschema och tider m.m kontakta angiven ansvarig för respektive grupp. Vid frågor av allmän karaktär går det bra att kontakta tävlingsledaren.
     
Generella tider för dagen:    
Besiktning anmälan öppnar 07:30    
Första start 09:00    
Målgång sista förare ca. 15:15    
     
Tävlingsorganisation 2020-01-04 Vintercup FMCK Skövde  
     
Funktionärer    
Tävlingsledare Kenneth Rundberg 070-5159170
Bitr. Tävlingsledare Claes Pettersson  
     
Speaker Roger Wallgren  
     
Miljö    
Miljöansvarig Peter Tapper 070-6933792
Miljö medhjälpare    
     
Säkerhet    
Säkerhetschef Peter Damgren 070-8477521
Säkerhet medhjälpare Anders Spångberg  
Sjukvård ansv. Johan Ahlquist  
Sjukvårdare Perry Malmberg  
Sjukvård trsp. 4-hjuling No 1 Jonas Carmbrant  
Sjukvård trsp. 4-hjuling No 2 Mikael Häll  
     
Besiktning    
Besiktning ansv. Ronnie Bengtsson 070-3617003
Besiktning personal Ann-Louise Bengtsson  
  Nisse Bengtsson  
  Ella Bengtsson  
  Niklas Norrbin  
  Annika Norrbin  
  Albin Norrbin  
  Andreas Rådmark  
  Gustav Rådmark  
  Kennetn Karlsson  
  Åsa Karlsson  
  Arvid Karlsson  
  Fredrik Eisner  
  Mikael Johansson  
  Emil Johansson  
  Marcus Eisner  
  Magnus Bogren  
     
Anmälan    
Anmälan ansv. Peter Hamberg 072-5722742
Anmälan personal Joakim Andersson  
  Johan Zander  
  Linnea Åkesson  
  Thomas Åkesson  
  Åsa Ojanperä  
     
Tidtagning/Resultat    
Tidtagning 1 Johan Wahlström  
Tidtagning 2 James Stomberg  
Tidtagning medhjälpare    
     
Parkering    
Parkering ansv. Albin Elowson 070-3433013
Parkering personal John Salmonsson  
  Jarno Auvinen  
  Kent Johansson  
  Ludvig Pettersson 0727-111777
  Jan Thorsell  
  Christer Johansson 0725-805909
  Mattias Ojanperä  
  Axel Westher 0768-134698
Tävlingsbana    
Banchef Jesper Eriksson 070-8555950
  Lars Konradsson  
  Stefan Hermansson  
  Markku Sunila  
  Marcus Norén  
  Magnus Norén  
  Håkan Pehrsson  
  Anders Pettersson  
  Hans Perströmer  
  Marcus Perströmer  
  Joakim Berg  
  Fredrik Dahl  
  Staffan Tranberg  
     
Start/Mål    
Start/Mål ansv. Bo Tapper 0700-824517
Start/Mål personal Alice Johansson  
  Charlotte Ivarsson  
  Kåre Olsson  
  Ronja Mehtonen  
  Ari Ojanperä  
     
Service/Klädnypor    
Samordnare med Team West Kåre Olsson 070-6727972
  Alf Andersson  
     
Kiosk    
Kiosk ansv. Håkan Bergsten 070-3961002
Kiosk personal Anna Axelsson  
  Margareta Johansson  
  Tilda Mehtonen  
  Helen Gustavsson  
  Helen Persson  
  Anna Auvinen  
  Anna Silberg  
     
Extra resurs Johan Thorsell