Headerbild

Startersättningar

2017-04-25 i Allmänt

Med anledning av ett tekniskt problem kan vissa startersättningar som skickats in ej ha kommit fram. Med anledningar av detta önskar klubben om berörda medlemmars hjälp.

Det har kommit klubben tillkänna att vissa som har skickat in ansökan om startersättningar ej har kommit fram. Detta troligen på grund av ett tekniskt problem.

Styrelsen önskar därför att alla som ansökt och skickat ett e-mail om startersättningar gör så en gång till. Detta för att vi skall säkerställa att alla kommer med.

Skicka ansökan om startersättning till e-post: startersattning@skovde.fmck.se.

OBS! Detta måste ha inkommit till klubben senast fredagen den 5/5!