Headerbild

Träningsinfo

För mer information på länkarna till vänster!

Träningsväst ett måste!
Man får under inga omständigheter träna utan träningsväst. 

Träna aldrig ensam! Ha alltid en kamrat med dej då du tränar. Åker du trots allt ut ensam till Kråkeberget, så se till att du snackar med de andra som är där så att de kan hålla ett öga på dej - så att du slipper ligga med brutna ben ensam hela natten om olyckan är framme.

Då du kommer till Kråkeberget måste du söka kontakt med träningsvärden och de förare som finns på plats och kontrollera vilket eller vilka spår som körs samt i vilken riktning. I första hand bör du ansluta dej till de andra och köra i samma spår. Om du av någon anledning inte vill/kan köra i samma spår MÅSTE du säkerställa att det nya spåret läggs på ett sådant sätt att säkerheten inte äventyras (absolut inga korsningar och ett ordentligt avstånd då spåren kommer i närheten). Det får inte finnas risk för kollisioner eller att någon av misstag byter spår.

För att ungdom skall få köra i motionsspåret krävs att man är äldre än 13 år och kör 125cc, alternativt 85cc om man tävlar i USM.

Om du stöter på folk i skogen som inte åker motorcykel, stanna och tala om att det pågår MC-träning i området. Visa på var spåret går så att olyckor kan undvikas. Kråkeberget är stort nog för att alla ska kunna ha skoj i den...

Mörkerkörning på Kråkeberget.

När den mörka perioden kommer så vill vi inte ha några olyckor på Kråkerget!

Vid ALL MÖRKERKÖRNING KRÄVS fram och bakljus på motorcyklarna.

Rött ljus bak, vitt ljus framåt måste finnas!

På grund av den ökade intensiteten på militär övning i Kråkebereget har styrelsen beslutat att vid all körning i Kråkeberget skall alltid finnas vit belysning framåt, i syfte att öka synligheten och minska risken för incident. Pannlampa med batteri finns att köpa i byssan.

Viktigt att även ha hjälmreflex.

Eventuell militär verksamhet går före endurokörningen!

Finns det militärer i området, tag kontakt med dem och se om det går att dela av området och hitta en gräns (en väg eller annat tydligt objekt i skogen) mellan deras verksamhet och vår. Om de behöver hela berget eller om enduroåkandet stör deras verksamhet så är det inte så mycket att göra... Tänk på att det mesta kan lösas om man är trevlig!