Headerbild

Inför uppstarten av Enduroskolan imorgon

2017-04-14 i Allmänt

Nu finns en ny Områdesindelning för 2017 - länk till dokumentet

Vidare har det skett några smärre förändringar av våra områden där Område 9 delats i två delar – länk till kartan. Detta för att alla grupper ska få bättre tillgång till Kråkeberget.

Mer info på uppstartsmötet.