Headerbild

Webmaster digitala medier

2023-01-01 i Allmänt

Vår nuvarande webbmaster med ansvar för kårens hemsida och sociala medier, Axel Westher, har meddelat att han avser att avsluta detta uppdrag efter februari månads utgång.

Vi söker därför en ersättare bland våra medlemmar som kan ta över ansvaret och sköta om kårens digitala medier. Känner du att detta kan vara intressant och något som passar dig men har frågor kring omfattning och vad det innebär, kontakta Axel på axel_westher_95@hotmail.com .

Anmälan om intresse att ta över detta ansvarsområde görs genom att e-posta ordforande@fmckskovde.se eller via telefon till kårchef Peter Tapper 070-6933792.