Headerbild

Kårstämma / Årsmöte 2023

2023-01-01 i Allmänt

Kårstämma/Årsmöte 2023 och val till diverse poster

Tiden för årsmöte/kårstämma närmar sig men något definitivt datum är ännu inte satt. Dagarna kring månadsskiftet februari/mars är den normala tiden för detta.

På årsmötets dagordning står det som vanligt diverse val till förtroendeuppdrag i styrelsen m.m. Valberedningen vill få in förslag på namn till poster som skall väljas och nedan följer ett utdrag på detta.

  • Ordförande/kårchef 1år (Nuvarande Peter Tapper)

  • Vice ordförande 2 år (Nuvarande Peter Damgren)

  • Sekreterare 2 år (Nuvarande Helene Persson)

  • Ledamot med ansvar Endurosektionen 2 år (Nuvarande Jesper Eriksson)

  • Suppleant styrelsen 2 år (Nuvarande Joakim Holm)

  • Revisor 1 1 år (Nuvarande Ulf Johansson)

  • Revisor 2 1 år (Nuvarande Stefan Johansson)

  • Revisor 1 suppleant 1 år (Nuvarande Fredrik Johansson)

  • Revisor 2 suppleant 1 år (Nuvarande Staffan Tranberg)

Har du förslag på personer som är villiga att ta något av ovanstående uppdrag eller om din uppfattning är att nuvarande innehavare av posten gör ett bra arbete och du önskar omval av denna person kontakta valberedningen där du vädrar din åsikt.

Valberedningen 2023 består av sammankallande Kent Johansson, 070-3761470, och Erik Elowson. Du når också dessa herrar via e-post valberedning@fmckskovde.se .

Varje medlem har möjligheten att inkomma med förslag/motioner att behandla på årsmötet/kårstämman där du som förslagsställare vill få till en förändring av något slag. Ett sådant förslag skall vara kårstyrelsen tillhanda senast 1 månad före mötet för att hinna behandlas med yttrande från kårstyrelsen enligt nuvarande stadgar. Har du något sådant du gått och funderat på så är det hög tid att få ner detta på pränt och skicka in i tid. Använder du e-post är adressen ordforande@fmckskovde.se rekommenderad. Snigelpost FMCK Skövde, Box 355, 541 28 SKÖVDE.