Headerbild

VM/EGP/BEC tider, funktionärer m.m

2023-05-16 i Allmänt

Tävlingsveckan v.22 med PAULO DUARTE FIM EnduroGP WORLD CHAMPIONSHIP (VM Enduro) och Billingen Enduro Challenge närmar sig med stormsteg. På organisationssidan är de flesta bitarna på plats men det finns fortfarande några mindre saker att lösa.

VM

VM deltävlingen startar med en prolog torsdag 1/6 kl. 18:00 följt av hela tävlingsdagar fredag 2/6 och lördag 3/6. Arrangemanget samarrangeras av dryga 10 föreningar vilket innebär en stor skillnad mot arrangemanget 2021 då vi i princip arrangerade det hela på egen hand.

Vårt ansvarsområde är depå/paddock, förlagd till Billingens Fritidsområde, med den tillhörande verksamheten i detta område samt tidkontroller och transportsträckor.

Specialproven och ansvaret för dessa ligger på de andra föreningarna som är med i arrangemanget.

En kort sammanfattning av vad som gäller för oss, FMCK Skövde, i samband med VM följer enligt nedan:

  • Transportsträckorna har till viss del påbörjats att förberedas inför tävlingen. Detta slutförs helgen den 27-28/5 då vi officiellt har full tillgänglighet till terrängen där tävlingen skall köras.

  • Depå/Paddock på Billingen förbereds med start måndag 29/5 och här skall platser märkas upp, el och vatten dras fram, vissa staket och avgränsningar sättas upp samt miljö, avfall och sanitära anläggningar ställas upp.

  • Från tisdag 30/5 kommer tävlande och funktionärer anlända och vi kommer att bemanna infarten till området som officiellt öppnar kl. 12.00.

  • På onsdag 31/5 öppnar testbanan på eftermiddagen och den kommer att förläggas i området på Billingen. Infarten till depåområdet skall bemannas.

  • Torsdag 1/6 börjar det dra ihop sig till tävlingsverksamhet och det hela startar med administrativ kontroll 11:00 – 14:00 och teknisk kontroll mellan kl. 12:00 – 15:00. Efter teknisk kontroll parkeras motorcyklarna i en sluten depå, Parc Fermé, där vi skall bemanna in och utsläpp från 12:00 – 21:00. Med start 18:00 drar tävlingen igång med Supertestet, ett kort publikvänligt prov, förlagt i anslutning till paddocken. Här kommer vi troligtvis behöva stötta upp med ett antal funktionärer. Testbanan är också öppen mellan 09:00 – 11:00. Infarten skall bemannas under hela dagen.

  • Fredag 2/6 och lördag 3/6 är heldagar där vi på morgonen skall bemanna starten och utsläppet från Parc Fermé mellan 08:30 – 10:30. Sedan kommer de tävlande att köra större delen av dagen på övningsfältet för att som avslutning åter komma upp till Billingen. Under dagen kommer vi att bemanna två tidkontroller förlagda till Kyrketorpsbanan mellan kl. 09:00 – 16:00. På eftermiddag/kväll när förarna återvänder från övningsfältet så har vi att bemanna tidkontroll Pre Finish, Mål samt infarten till Parc Fermé mellan uppskattningsvis 14:00 – 18:00. Infarten skall bemannas under dagarna.

  • Depåområdet/Paddocken kommer att återställas under söndagen den 4/6.

Behovet av funktionärer tävlingsdagarna ser ut enligt följande:

Tidkontroller, Parc Fermé, Start och Mål har ett behov om 1-2 personer per ställe och tillfälle.

Infart till depåområde 1-2 personer.

Administrativ kontroll 1-2 personer.

Teknisk kontroll 5-8 personer.

Testbana 2-3 personer.

Transportsträckor 5-6 personer

En hel del av listad verksamhet kommer att pågå under vardagarna v.22 och många har självklart ordinarie jobb att sköta men om du som medlem har möjlighet att stötta upp som funktionär under dessa vardagar så är vi ytterst tacksamma.

BEC

Billingen Enduro Challenge ingående i SCCS-serien kommer att köras under söndagen den 4/6 med Klagstorp som tävlingscentra. Vi kommer att till stor del använda oss av de tävlingsspår som VM-tävlingen avgjorts på med vissa justeringar. Vi räknar med 200 – 300 deltagare och här startar vi kl 08:30 och beräknar avsluta tävlandet kring kl. 17:00.

Totalt sett är funktionärsbehovet större vid denna tävling då vi driver den helt i egen regi samtidigt som detta är vår möjlighet till inkomster till klubbkassan.

En utmaning kommer bli på lördag eftermiddag/kväll då vi skall förbereda VM-spår för BEC. Bandelar skall bindas samman, tävlingsspår skall slätas, startområde skall förberedas, tävlingsdepå skall förberedas och parkeringsdepå iordningsställas. Vissa delar av detta kan kanske påbörjas tidigare så länge det ej stör VM-tävlingen.

Tävlingsdagen söndag 4/6 är precis som en vanlig tävling. Parkering, anmälan, besiktning, start, tävlingsbana och serviceplats skall bemannas med funktionärer.

Uppskattat behov av funktionärer 4/6:

Tävlingsbanan 15 – 20 personer 08:00 – 17:00.

Parkering 4-5 personer 06:30 – 12:00. (Även visst behov 3/6 under kvällen)

Anmälan/Besiktning 5-7 personer 07:00 – 13:30.

Start 5-6 personer 08:00 – 14:30.

Tävlingsdepå 2-3 personer 08:00 – 16:30.

Försäljning/Kiosk 4-5 personer 09:00 – 17_00.

Lördagen den 3/6 från uppskattningsvis kl. 16:00 kan vi påbörja transformeringen från VM till BEC och för att få till detta smidigt så är verkligen alla som har möjlighet välkomna ut för att delta i detta arbete.

Att bli funktionär

Samtliga uppdrag som finns beskrivna ovan kräver inga förkunskaper och är alla av lättare slaget.

Många har föranmält intresse att medverka som funktionär under tävlingarna och vi kommer under kommande dagar kontakta er för att matcha er med passande uppdrag.

Har du inte tidigare anmält intresse men är intresserad att medverka efter denna information kontakta Joakim Holm 070-313 35 53, joakimholm70@live.se eller Kenneth Rundberg 070-5159170, k.r@sverige.nu .

Vill du redan nu boka in dig på ett specifikt uppdrag kontakta någon av ovanstående.

Efterhand kommer vi att publicera en bemanningsplan på vår hemsida där ni kan följa hur det hela fortlöper och vad som finns ledigt. Håll koll på hemsidan och Facebook för senaste information.


Tack på förhand för din insats!