Headerbild

Startavgiftsersättning

Vem kan ansöka startavgiftsersättning?

För att kunna söka startavgiftsersättning krävs att man är medlem i FMCK Skövde samt att man har sin tävlingslicens för FMCK Skövde.Vad gäller för individuell startavgiftsersättning?

 • Förare oavsett licens/tävlingsklass, Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior eller Elit har rätt till startavgiftsersättning om man hjälpt till i klubben under kalenderåret.
 • Då gäller att man deltagit vid minst tre arbetstillfällen, t.ex arbetsdagar och tävlingsarrangemang.
 • Man måste ha kört minst 4st. tävlingar. Tävlingar som arrangeras enligt Svemo:s regelverk för ”Enklare tävling” räknas ej här.
 • Ersättningen styrs som vanligt av överskottet ifrån diverse arrangemang som klubben anordnat eller deltagit i.
 • När man deltagit i tävling så skall den senaste tävlingströjan som klubben tagit fram användas.
  Undantag från denna regel är de förare som representerar ett Team samt de förare som har en egen tröja med egna sponsorer, DOCK skall FMCK Skövdes klubbemblem finnas på tröjan för att start ersättning skall utgå. Vid olämplig reklam på tröjorna kan styrelsen neka utbetalning av startersättning.
 • Mixade lag eller partävling söker man ersättning som en individuell tävling och tar sin del av kostnaden.
 • Eventuella efteranmälningsavgifter och transaktionsavgifter är ej ersättningsgrundande.


Vad gäller för lagtävlingar?

För att klubben skall betala startavgiften för laget gäller följande.

 • Laget skall bestå av enbart förare från FMCK Skövde, minst 3st. till antalet.
 • FMCK Skövde skall ingå i lagnamnet.
 • Kvitto med lagets förare lämnas till kassören för att få ersättning.