Headerbild

Betalning av avgifter

Styrelsen för FMCK Skövde har beslutat att avsluta användandet av funktionen avgiftshantering via IdrottOnline, som var ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Klubbens avgifter administreras fortsättningsvis via MyClub och debiteras företrädesvis med en faktura som distribueras via e-post.

Beslutet grundar sig på att tjänsten i IdrottOnline ej längre tillhandahölls av RF. Avgifter som omfattas är medlemsavgifter, träningsavgifter för Enduroskolan och träningsvästar.

Medlemsavgiften är viktig då den utgör basen för medlemskapet, vilket i sin tur gör att man kan söka licens hos SVEMO.

En instruktion om hur man går tillväga för att betala en avgift finns tillgänglig nedan. Klicka för att ladda ner och öppna (kräver Adobe Acrobat Reader)

>>> Betalning av avgifter till FMCK Skövde som medlem.pdf