Headerbild

Betalning av avgifter

Styrelsen för FMCK Skövde har beslutat att använda sig av funktionen avgiftshantering via IdrottOnline, som är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Beslutet grundar sig på att förenkla administrationen och hanteringen av avgifter för både klubben men också för medlemmar. Avgifter kan omfattas av medlemsavgifter, träningsavgifter för Enduroskolan och träningsvästar.

Medlemsavgiften är viktig då den utgör basen för medlemskapet, vilket i sin tur gör att man kan söka licens hos SVEMO.

En instruktion om hur man går tillväga för att betala en avgift finns tillgänglig nedan. Klicka för att ladda ner och öppna (kräver Adobe Acrobat Reader)

>>> Betalning av avgifter till FMCK Skövde som medlem.pdf