Headerbild

Startersättningar

Dags för startavgiftsersättning för säsongen 2023

Året och säsongen 2023 är avklarad och det börjar bli dags att summera. Du som har varit ute på diverse tävlingar och kört enduro under året har nu möjligheten att från kåren få tillbaka en del av de slantar som du lagt ut på startavgifter vid dessa tillfällen i den mån föreningens ekonomi tillåter detta.

Regler för vad som gäller kring detta, ansökningsblankett m.m finns nedan och observera speciellt sista ansökningsdag.

Startavgiftsersättning är ett sätt för FMCK Skövde att betala hela eller del av startavgifterna vid tävlingsdeltagande för föreningens medlemmar. För att kunna söka startavgiftsersättning krävs att man är medlem i FMCK Skövde samt att man har sin tävlingslicens för FMCK Skövde. Man söker i efterhand (dvs. för 2023 söker man 2024 o.s.v.).

Ansökan för 2023 skall vara klubben till handa senast 25 januari 2024 på det Excel-ark/blankett som klubben tillhandahåller. Utbetalning av startavgiftsersättningen sker efter genomfört årsmöte (mars månad) via en banköverföring.

För år 2023 gäller följande: Använd nedladdningsbar Excelfil/blankett och fyll i dina uppgifter i de gula fälten. Spara blanketten efter att du fyllt i dina uppgifter. Använd funktionen ”Spara som” där du förslagsvis lägger till ditt namn efter föreslaget filnamn, t.ex. ”Startavgift_grund_Kalle_Endurosson”, så att det är lättare för oss att hålla isär ansökningarna. Spara helst filen i formatet .xls (Excel) så fungerar de enkla formlerna som det är tänkt. Skicka e-post till adressen nedan och bifoga din sparade fil.

Observera att den första deltävlingen i Vintercupen Östra Skaraborg 2024 som kördes den 30/12 2023 i Tidaholm räknas till säsongen 2024. D.v.s den ingår ej i startavgiftsersättningarna 2023.

Regler för startavgiftsersättning

 • Förare oavsett licens/tävlingsklass, Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior eller Elit har rätt till startavgiftsersättning om man hjälpt till i klubben under kalenderåret.

 • Då gäller att man deltagit vid minst tre arbetstillfällen, t.ex arbetsdagar och tävlingsarrangemang.

 • Man måste ha kört minst 4st. tävlingar. Tävlingar som arrangeras enligt Svemo:s regelverk för ”Enklare tävling” räknas ej här.

 • Ersättningen styrs som vanligt av överskottet ifrån diverse arrangemang som klubben anordnat eller deltagit i.

 • När man deltagit i tävling så skall den senaste tävlingströjan som klubben tagit fram användas. Undantag från denna regel är de förare som representerar ett team samt de förare som har en egen tröja med egna sponsorer, DOCK skall FMCK Skövdes klubbemblem finnas på tröjan för att startersättning skall utgå. Vid olämplig reklam på tröjorna kan styrelsen neka utbetalning av startersättning.

 • Mixade lag eller partävling söker man ersättning som en individuell tävling och tar sin del av kostnaden.

 • Eventuella efteranmälningsavgifter och transaktionsavgifter är ej ersättningsgrundande.

  Lagtävlingar startavgiftsersättning

  För att klubben skall betala startavgiften för laget gäller följande.

 • Laget skall bestå av enbart förare från FMCK Skövde, minst 3st. till antalet.

 • FMCK Skövde skall ingå i lagnamnet.

 • Kvitto med lagets förare lämnas till kassören för att få ersättning.

  Frågor kring startavgiftsersättning besvaras av kassör Kenneth Rundberg 070-5159170, kassor@fmckskovde.se .

  Här kan du ladda ner blanketten: Startavgift Grund_2023

  Ifylld blankett skickas till kassor@fmckskovde.se

  Styrelsen FMCK Skövde