Headerbild

Styrelseprotokoll

Vid varje styrelsemöte förs ett protokoll enligt en dagordning/föredragningslista som listar vad som skall behandlas under styrelsemötet. Det kan gälla inkomna skrivelser eller motioner, eller rapportering från styrelseledamötena.

När det kommer till ideella föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser, utan styrs av föreningens/kårens stadgar. 

Kårstyrelsen fattade beslut vid styrelsemöte den 8/4 2020 att styrelseprotokoll inte skall ligga tillgängliga för att laddas ner av allmänhet eller av medlemmar.

Medlemmar har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Den medlem som så önskar göra, skall skicka ett e-post till info@fmckskovde.se och meddela vilket protokoll som önskas erhållas.

Med anledning av GDPR (eng. General Data Protection Regulation, allmänna dataskyddsförordningen) så kommer personuppgifter att strykas ur protokollen. Vi ber er ha överseende med handläggningstid för att skicka ut styrelseprotokoll då detta skapar extra administrativt arbete.