Headerbild

Kårstämma

Kallelse till ny Kårstämma 2022 torsdagen den 24 mars kl. 19:00

Plats: Soldathemmet, Pansarvägen 2, 541 52 Skövde

OBS! Kåren kommer ej erbjuda någon förtäring samt att Soldathemmets cafeteria kommer att vara stängt.
Se till att inmundiga något innan kårstämman, alternativt medhav eget fika.

Kårstämman/årsmötet kommer att ske i formen av ett hybrid-möte, vilket innebär att man kan deltaga på kårstämman fysiskt på plats, eller deltaga online via dator, SmartPhone, läsplatta, via programmet Microsoft Teams.

För att underlätta administrationen inför kårstämman, ber vi dig som ämnar att deltaga att anmäla dig via länken nedan:
https://forms.office.com/r/TVWCTYyh1Q

Anmäl ditt deltagande senast onsdagen den 23/3.

Ett e-postmeddelande skickas efter sista anmälningsdag med länk och information om hur mötet går till.

Gällande dagordning och möteshandlingar vid kårstämman publiceras längre ner på denna sida.
Se till att ha en kopia av handlingarna tillgängligt under kårstämman vare sig du deltager fysiskt på plats, eller deltager online.

Vid eventuell röstning sker detta via omvänd/tyst acklamation, vilket innebär att mötesordföranden frågar om någon är emot istället för att svara ja.
Rösträtt vid kårstämman tillkommer medlem lägst 15 år och som erlagt års-/medlemsavgift.

Om du ej kan deltaga vid kårstämman men vill lämna din röst i de frågor där omröstning sker (framgår via dagordning och handlingar), kan du via fullmakt låta ett ombud lämna din röst skriftligen. Fullmakten måste innehålla ditt fullständiga namn, dina kontaktuppgifter, din röst (vilket alternativ du röstar på), namnet och kontaktuppgifter på den som du ämnar låta vara ombud. Därtill din underskrift, namnförtydligande, ort och datum då underskrift av fullmakten ägde rum.

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams och du kan ladda ner en gratis version genom att klicka på nedan länk:
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app

Nedan finner du de dokument som kommer användas under Kårstämman