Headerbild

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Valberedningen valdes vid FMCK Skövdes Kårstämma, onsdagen den 8/3 2023.

Revisor nr 1

Ulf Johansson

Suppleant för revisor nr 1

Staffan Tranberg

Revisor nr 2

Stefan Johansson

Suppleant för revisor nr 2

Fredrik Johansson